Operátorské panely

Operátorské panely (HMI) s dotykovou obrazovkou nabízejí komfortní zobrazení a ovládání technologie menšího rozsahu. Výhodou takového řešení je možnost umístění v bezprostřední blízkosti ovládané technologie. Tím je zaručena okamžitá zpětná vazba na výrobní proces.

Obvyklým uplatněním pro operátorský panel jsou například granulační linky (zobrazení a ovládání granulátoru + chladící kolony), šrotovací linky, mísírny hnojiv, navažovací a balící linky, lisy, paletizátory apod.

Kromě vizualizace stavu technologie (animace chodu strojů, detekce poruch, provozní hodnoty...), umožňují op. panely samozřejmě také její ovládání, a to i ve zcela automatickém režimu. Ovládání zprostředkovává dotykový displej rezistivního typu, který umožňuje používání např. i v rukavicích. V paměti op. panelu lze dále uchovávat evidenci o průběhu výroby, vytvářet a upravovat receptury, kontrolovat údržbu (motohodiny) jednotlivých strojů atd.

Programové vybavení op. panelu je vždy vyvíjeno individuálně podle konkrétních potřeb zákazníka. Grafické zobrazení technologie je, jak můžete vidět na obrázcích vlevo, detailní a přehledné zároveň. Ovládaná technologie je zobrazena s použitím 3D modelů (možné jsou i jednodušší 2D podklady pro nenáročné zákazníky), a obsahuje také jednoduchou animaci (lze vypnout) některých pohybujících se součástí - viz ukázka šnekového dopravníku vpravo.

Nejčastěji používáme operátorské panely EasyView od firmy Weintek, které jsou dostupné v široké škále různých provedení, lišících se navzájem jak hardwarovou vybaveností, tak i velikostí obrazovky, která může být od 4,3" (rozlišení 320x240) až po vynikajicích 15" (rozlišení 1024x768), což už je opravdu velkorysá plocha vhodná na zobrazení i rozsáhlejší technologie.


Hlavními výhodami těchto panelů jsou:©2015 Tebis s.r.o.     Chrudimská 821, 530 02 Pardubice     tel.: +420 466 330 265     info@tebis.cz