Automatizace pomocí průmyslových automatů

Tam, kde technologie vyžaduje vyšší počet signálů než umožňují námi vyráběné aparatury, nebo v případě, že zákazník vyžaduje maximální komfort ovládání i na menších aplikacích, nasazujeme průmyslové automaty (PLC) od různých výrobců. Jistě, existuje spousta dalších možností, jak automatizovat technologii. Lze to dělat dokonce i přímým řízením pomocí počítače typu PC, kde počítač de facto nahrazuje automat. Nicméně řízení pomocí průmyslového automatu má mnoho výhod :

 1. Je nesrovnatelně spolehlivější než počítač
 2. Automaty jsou v podstatě do nekonečna rozšiřitelné
 3. Automaty umožňují plnou distribuci řízení - tzn. rozmístit jednotlivé automaty po technologii. To ve skutečnosti výrazně omezuje délku kabeláže a snižuje možnost elektrického zarušení oproti případu, kdy je vše nutné soustředit do jednoho místa, kde se nachází počítač. Ačkoliv je automatů po technologii rozmístěno třeba i několik desítek (což je samozřejmě poněkud extrémní případ), chovají se z hlediska programu jako jeden centrální automat.
 4. Automaty dovolují změnu svého aplikačního programu bez nutnosti zastavit technologii - to je zvláště v případě nepřetržitých provozů naprosto nezbytné.


Automatizaci technologie pomocí průmyslového automatu lze rozdělit do několika úrovní.

 1. Na první úrovni je výše zmíněný průmyslový automat, který je pomocí svých vstupních a výstupních obvodů připojen k technologii. Na rozdíl od mnoha jiných firem na trhu, náš software v automatu řeší úplně všechny úkoly spojené s řízením technologie - žádný, byť minimální, úkol není přenesen na vizualizační počítač nebo na jiné zařízení. Má v sobě i kompletní archív provedených úkonů, které se, pokud o to vizualizační počítač požádá, do počítače zasílají. Tím je dosažena maximální stabilita systému. Automat dokáže vyrábět (to znamená něco dělat, ne čekat) bez přítomnosti vizualizačního počítače i několik hodin, dokud nevyrobí všechno co měl. A přitom se z jeho paměti nic neztratí. Toto demonstrujeme na každé akci vytržením napájení počítače ze sítě, což se nijak na výrobě neprojeví. Tato vlastnost eliminuje různé zálohovací procedury, které řeší vizualizační počítače, a které nikdy nemohou být stoprocentní (když se Vám počítač zasekne, obvykle selhává také přístup na pevný disk).

 2. Na druhé úrovni je vizualizační počítač spojený s automatem sériovou linkou nebo klasickou Ethernetovou sítí. Jeho úkolem je zobrazovat na monitoru technologii, umožnit obsluze ruční zásahy do výrobního procesu, vytvořit prostor pro zadávání výrobních parametrů (receptury, technologická data) a evidovat provedené úkony (hotovou výrobu, zásahy obsluhy, servisní hodiny apod.). Na rozdíl od konkurence dodáváme zásadně průmyslové počítače - nikoliv klasické kancelářské, které mají problémy s prachem, vlhkostí, teplotou i vibracemi. Navíc je vždy součástí naší dodávky speciální počítačový stůl, do něhož je počítač uložen a nepřekáží tak na stole.

 3. Třetí vrstvou je tzv. manažerský program, který může běžet na libovolném kancelářském počítači. Ten nabízí možnost zadávání dlouhodobých výrobních plánů, eviduje objednávky, sleduje stav skladu, je napojen na spoustu optimalizačních a účetních programů (Navision, Radar, Integra, Kostka, NOVČ apod.). Napojení probíhá přes COM/DCOM on-line rozhraní nebo přes databáze typu Oracle, Interbase. Problémem pro nás není ani přímé napojení na ERP systém SAP. Program pracuje na libovolné platformě od Windows 95 do dnešních systémů. Všechny tyto tři programy jsou součástí našich nabídek. Nekupuje tedy jen programy pro vrstvu 1 či dvě (jako u konkurenčních firem), ale hned pro všechny tři - a nevěřte tomu, že bude cena vyšší.

 4. Čtvrtou, volitelnou, vrstvou může být aplikace pro vzdálené připojení k výrobnímu sw na velíně pomocí mobilního telefonu či jiného zařízení se systémem Android. Tato aplikace není součástí standardní nabídky, ale lze ji zpětně realizovat i v již existujících provozech, stačí se na nás obrátit. Pomocí aplikace pro mobilní telefon se lze připojit k výrobě naprosto odkudkoliv, kde se právě nacházíte, a v reálném čase sledovat aktuální informace.


Vizualizační program (2. vrstva) je tvořen pro prostředí Windows NT, 2000, XP, W7 a Windows 10. Ovládán je prostřednictvím menu na obrazovce, na jejímž pozadí je zobrazeno technologické schéma. Technologie se ovládá :

 1. z jednoho počítače s jedním monitorem (akce menšího rozsahu)
 2. nebo z jednoho počítače s více monitory (2 až 4), na každé obrazovce je jiná část technologie
 3. z více počítačů s jedním nebo více monitory
V případě více počítačů přebírá jeden funkci serveru, který zprostředkovává komunikaci s automaty a zajišťuje konzistenci dat. V případě jeho výpadku nebo v případě potřeby obsluhy na sebe tuto funkci serveru automaticky přijímá další v tu chvíli běžící počítač (plná redundance).

Program menší data ukládá do databází (Interbase, Oracle, Paradox) a rozsáhlejší data (např. archív výroby) ukládá do zvláštních datových struktur. Děláme to z toho důvodu, že při velkém objemu dat je doba přístupu k databázím ve srovnání s naším systémem ukládání velmi zdlouhavá což degraduje schopnosti programu a nutí pravidelně jednou za čas databáze zeštíhlovat, protože se pak situace stává již neúnosnou. V kancelářských podmínkách není problém, když Vám na obrazovce po provedení databázové operace na velkém množství dat zůstávají přesýpací hodiny a v tu chvíli nemůžete nic dělat - prostě jenom čekat. Operátor na tomto počítači ovšem potřebuje kdykoliv okamžitě reagovat na to, co dělá technologie. Tento způsob archivace je navíc lehce přenosný (žádné gigabajtové soubory) a prakticky neshoditelný.

Poruchy ovládaných strojů jsou signalizovány jak na vizuálním pozadí technologie, tak i zvukově (houkačka nebo namluvené hlasy) s návodem, jak poruchu vyřešit. V případě vypadnutí ochran informuje, ve kterém poli rozváděče porucha nastala, a tím jistě zkrátí dobu jejího odstranění.

Ovládání technologie probíhá několika způsoby :

 1. Ovládání ve stavu Deblok z přepínačů v místě stroje. Tento stav je nadřazený všem ostatním (bezpečnostní důvody) a je řešen v silové části elektroinstalace. Systém je o tomto stavu informován a to se projeví i na obrazovce počítače.
 2. Manuální ovládání strojů z obrazovky počítače. Program umožní přepnout stroj do ručního ovládání a pak je na obsluze, jak s ním zachází.
 3. Při automatickém ovládání se obsluha o stroj nestará. Řídí ho automat dle požadavku výroby. 99 procent času je linka v tomto režimu.

Vizualizace technologie na obrazovce je řešena na krásném oku lahodícím pozadí (pryč s nudnou šedí). Animace dává obrazu dynamický vzhled a je navíc vypínatelná, protože co člověk, to názor a ne každému vyhovuje, když se mu celou směnu před očima točí šnek či elevátor.

Další popis programu je již závislý na aplikaci. Je zde málo prostotu na to, popisovat jednotlivé nuance pro různé typy technologií (výrobny krmiv, extruze, sila, lisovny, sušky, mlýny apod) . Proto je provádíme vždy v rámci nabídky, kterou Vám při Vašem zájmu o naše služby rádi vypracujeme.©2015 Tebis s.r.o.     Chrudimská 821, 530 02 Pardubice     tel.: +420 466 330 265     info@tebis.cz