Aparatura AN12 DS

Data se do aparatury zadávají prostřednictvím 18 znakové tlačítkové klávesnice. Zobrazení údajů probíhá na dvou LED displejích - na hlavním bodovém červeném displeji (210 bodů) a na pomocném 4 číselném displeji. Tyto bodové displeje jsou v této cenové relaci výrobků výjimkou. Jejich hlavní výhodou je vysoká svítivost a především jasná čitelnost nejen číslic ale především textů, které na klasických sedmisegmentových či alfanumerických displejích ztrácí vypovídací schopnost. Navíc největší problém, jak na malém displeji zobrazit textový údaj, umí tyto displeje vyřešit velmi elegantně - naprosto plynulým posuvným textem s velkými možnostmi animace, což člověk ocení při pohybu v hlubších menu programu.

Aparatura je umístěna v plastové skříňce UNINORM. Je určena k zástavbě do panelu. Z hlediska čelního panelu má krytí IP 54, z ostatních stran IP20. Aparatura ovládá 10 výstupních relé a snímá 5 vstupních digitálních signálů. Mezi další přednosti aparatury patří dva plnohodnotné sériové kanály, které lze propojkou přepínat na různá rozhraní (RS 232, RS 485 nebo galvanicky oddělená linka RS485). Dva analogové výstupy 0 až 10 V jsou také galvanicky oddělené. Všechny analogové vstupy jsou konfigurovatelné od rozsahů 0 až 10mV do 0 až 10 V, případně na proudové rozsahy 0..20mA nebo 4..20mA.

Součástí ceny aparatury je i standardní programové vybavení, které obsahuje ovládání pro tyto typy aplikací :

režim aparatury popis režimu
prosté zobrazení údaje pouhé vážení dvou nezávislých vah
limtiní vážení hlídání různých limit v 2 nezávislých vahách
dávkovací váha 8 klasické ovládání dávkovací váhy pro 8 zásobníků, receptury, evidence apod.
dávkovací váha 16 klasické ovládání dávkovací váhy pro 16 zásobníků, multiplex. výstupů
pytlovací váha - váha samostatná nádoba 8 sad parametrů (pro různé pytle)
pytlovací váha - přímo vážený pytel 8 sad parametrů (pro různé pytle)
průtočná váha - typ jedna vážená nádoba klasická šaržová váha
pásová váha pásová nebo šneková váha

V případě, že ve výše uvedené tabulce nenajdete vámi požadovanou aplikaci, není problém ji doplnit. Sériová komunikace podporuje tisk na standardních tiskárnách prostřednictvím sériového portu, podporuje ASCI protokol, protokol Epsnet (přímý zápis údajů do PLC Tecomat) nebo rotující protokol Profibus. Aparatura je realizována v několika modifikacích - viz následující tabulka. AN12 DS je základním modulem, který musí být vždy osazen. Do jeho útrob lze připojit rozšíření RE8 nebo DA485GO. Pokud maximální rozsah signálů (5 dig. vstupů, 10 dig. výstupů, 3 analogové vstupy, 2 analogové výstupy, 2 sériové kanály) na požadovanou aplikaci nestačí, je nutné nasadit některou z aparatur AN12.

popis základní modul navíc lze k základnímu modulu připojit tato rozšíření
AN12DS RE8 RE8+DA485GO
displej červený bodový LED displej 18 mm 210 diod
4-číselný červený LED displej 10 mm
klávesnice 18 tlačítek 1 kalibrační tlačítko 1 kalibrační tlačítko
digitální vstupy 24V 1 rychlý vstup (1 MHz) 4x 4x
analogové vstupy 2x 0..20mV, 1 milion dílků, až 1000 měření za sekundu 1x 0..10V nebo 4..20mA, 256 dílků 1x 0..10V nebo 4..20mA, 256 dílků
analogové výstupy 2x0..10V, GO, 256 dílků
sériová komunikace 1xRS232 nebo RS485, 1.2 až 57.6 kBd, 8 bitů, sudá parita, 1 stop bit 1x RS485 GO
měření teploty ne
paměť dat 8 kB RAM, 32 KB Flash
obvod reálného času ne ano ano
klakson ne
skříň plastová rozměry 74*142*121 mm, hmotnost 1200g
provozní teplota -15°C až +60°C
krytí IP 54 z čelního panelu, jinak IP20
napájení 9 až 36 V ss nebo 9 až 24V stř., odběr max. 6W
montáž zástavba do panelu
cena v Kč bez DPH 11 700,- +1 100,- +1 900,-

Cena obsahuje dodávku aparatury se standardním softwarem (viz. výše). Samozřejmě není problém udělat software přímo na žádost zákazníka. To je již pochopitelně za příplatek. Cena neobsahuje montáž a uvedení do provozu na místě dodávky.


©2015 Tebis s.r.o.     Chrudimská 821, 530 02 Pardubice     tel.: +420 466 330 265     info@tebis.cz