Vítejte na stránkách firmy TEBIS s.ro.


Firma TEBIS s.r.o. se sídlem v Pardubicích se již řadu let zabývá automatizovaným řízením technologických linek i jednotlivých strojů a to v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu i v průmyslu na zpracování odpadů.

TEBIS s.r.o. nabízí kompletní dodávky automatizovaných systémů řízení (ASŘ) provozů včetně zpracování projektové dokumentace, dodávky silových rozváděčů včetně jejich montáže.

TEBIS s.r.o. nabízí distribuované řízení výrobních procesů s pomocí průmyslových automatů. Toto řízení je vysoce spolehlivé. Umožňuje prakticky neomezené rozšiřování rozsahu řízení i ve více etapách, jednoduché napojení na stávající rozváděče a počítačovou síť investora. Velkou výhodou distribuovaného řízení je možnost kvalitní vizualizace a rozsáhlé nadstavby řízení - sledování toků materiálu, bilancování spotřeb materiálů, stavů procesů, automatické sledování stavu skladů, kontrola údržby strojů, sledování a porovnávání produktivity práce za různá časová období, atd. V neposlední řadě se zde nabízí rozsáhlý aparát pro sledování kvality výroby, který je vytvořen v součinnosti se zaváděním norem ISO.

TEBIS s.r.o. není firma nová. Na trhu působíme již od roku 1995 a do dnešní doby jsme realizovali již několik stovek různých instalací.


©2015 Tebis s.r.o.     Chrudimská 821, 530 02 Pardubice     tel.: +420 466 330 265     info@tebis.cz